Återbetalnings- och returpolicy

Hur handlar jag? 

Här beskriver vi hur det går till när ni beställer våra produkter.

– Oavsett hur vad ni beställer är det alltid fri hemkörning inom hela Skåne. Skulle ni önska att få er beställning levererad utanför Skåne kan det tillkomma en avgift.

Hur ni beställer på hemsidan

1. Välj vilka produkter ni vill ha från vårt fisk och skaldjurs sortiment. Välj kvantitet och tryck sedan lägg i varukorg. Tryck sedan visa Varukorg. När ni har gått igenom så att alla era produkter som ni har beställt finns med trycker ni på knappen Gå till kassa. Fyll sedan i era uppgifter.

2. När ni ska betala kan ni välja mellan att antingen betala med Klarna eller att betala vid       leveranstillfället. Väljer ni att betala vid leveranstillfället tar vi emot alla kort förutom American Express och Diners.

Garantier

Vi på Fisk och Skaldjur har kvalitetsgaranti på alla våra produkter i 3 månader. Skulle ni vara missnöjda bytar vi ut produkterna eller så får ni pengarna tillbaka.  

Alla produkterna har minst 6-12 månaders hållbarhet ifall inget annat anges vid leverans. 

Har ni fler frågor tveka inte att maila oss på info@fiskoskaldjur.com

Köpvillkor

Leveransställen
Vi levererar fraktfritt inom hela Skåne. Vill ni ha leverans utanför Skåne, ta kontakt med oss så tar vi fram den lösningen som passar er bäst.Vi bestämmer i samråd med er som kund när det passar att komma och hämta produkterna.


Returhantering
Vill ni ångra ert köp, reklamera, eller byta era produkter kan ni maila till info@fiskoskaljdur.com för att boka tillfälle att byta/hämta era produkter. Ni har 3 månader på er att returnera en produkt. 
 

Ifall ni vill kan ni komma direkt till vårt kontor adress finns nedan. Vi finns alltid på plats Tisdag & Torsdag 10.30-17.30, vill ni komma en annan dag vänligen kontakta oss i förväg.


Ifall ni vill tar ni kontakt med oss och vi kommer och överräns med er om när vi ska hämta upp produkten. Vi brukar hämta produkten inom 14 dagar ifrån det att ni kontaktar oss. Ifall ni vill ha pengarna tillbaka för vi över pengarna till ert bankkonto. Det tar 1-3 bankdagar innan pengarna är inne.


Mailadress: info@fiskoskaldjur.com
Besöksadress: Ringugnsgatan 10B, 216 16 Limhamn

Betalningskrav

När du lägger en beställning på fiskoskaldjur.com accepterar du att beställningen innebär ett betalningsansvar.

Betalningssätt

Kortbetalning Visa/Mastercard vid leverans – Sker via säker anslutning till Point och är kostnadsfri. Vi tar inte American Express och Dinners. 

Fraktkostnad

Vi tar inte ut någon fraktkostnad för leveranser inom Skåne.

Leverans

Beställningar i andras namn
Det är inte tillåtet att beställa varor i någon annans namn eller adress utan dennes vetskap och godkännande.
Falskbeställningar polisanmäls utan undantag. Vi loggar IP vid varje beställning, som bifogas vår polisanmälan.

Avbeställning
Så länge er order har inte har levererats går det bra att avbeställa genom att skicka ett mail till info@fiskoskaldjur.com
Är ordern redan levererad kan ni utnyttja er ångerrätt. Läs mer om den nedan.

Öppet köp / ångerrätt
Enligt distanshandelslagen måste e-handlare erbjuda 14 dagars ångerrätt.
Vi är så säkra på att våra produkter håller god kvalitet att vi har valt att erbjuda 90 dagars ångerrätt! Observera att du måste skicka tillbaka produkten till oss inom 14 dagar efter du aviserat att du ämnar returnera en del av, eller hela din beställning.

Om du mot förmodan skulle vilja utnyttja ångerrätten, följ stegen i vår returhantering.

Vid öppet köp kommer vi och hämtar produkterna hos er.
Vid reklamationer/garantiärenden kommer vi och hämtar produkterna hos er.
Vi återbetalar ordersumman inom 30 dagar.
Vi godkänner endast full återbetalning är intakt. Vid defekt förpackning eller uppenbar åverkan på produkten kommer prisavdrag ske, på mellan 30-100% av produktens värde.

Garanti
Vi lämnar 3 månaders garanti på våra produkter. Vissa märken/tillverkare erbjuder längre garantitid än så. Gäller tillverkarens egen garanti längre än sex månader står det nämnt i produkttexten för respektive produkt. Garanti gäller ej vid oaktsamhet eller otillbörlig användning av produkten.

Reklamation
Vi följer konsumentköplagen (KKL) vilket ger dig som kund rätt att reklamera en produkt i tre år från inköpsdatum. Reklamationsrätten fungerar så här:
Inom de sex första månaderna ligger det på oss (Fisk och Skaljdur Norden AB) som säljare att bevisa att du som köpare orsakat felet, därefter skall du som köpare bevisa att varan har haft ett ursprungligt fel.
Reklamation skall alltid ske i skälig tid.

Vid godkänd reklamation står vi för fraktkostnaderna.

Loggning och lagring av kunduppgifter
Vi säljer eller förmedlar aldrig dina uppgifter till tredje part. Vi loggar endast information nödvändig för att du ska kunna genomföra köp, som adress och namn. E-postadress måste anges för att vi ska kunna skicka orderbekräftelse och orderstatus.
Vi loggar IP-adress enbart för användning vid falskbeställningar.

Loggning och lagring av kunduppgifter
Vi säljer eller förmedlar aldrig dina uppgifter till tredje part. Vi loggar endast information nödvändig för att du ska kunna genomföra köp, som adress och namn. E-postadress måste anges för att vi ska kunna skicka orderbekräftelse och orderstatus.
Vi loggar IP-adress enbart för användning vid falskbeställningar.

Vi kommer att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid en eventuell tvist


1 Registeransvarig

Registeransvarig för registret är Fisk och Skaldjur Norden Ab, 556961-3713 Kontaktperson i registerärenden är: Harald Jarl, It-ansvarig

www.fiskoskaldjur.com

Adress: Ringugnsgatan 10B

Telefon: 0763-409696

E-post: info@fiskiskoskaldjur.com

2 Registrets namn

Registrets namn är Fisk och Skaldjur Norden AB kundregister.

3 Syftet med behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas för syften i anknytning till att sköta, administrera och utveckla kundrelationen, tillhandahålla och leverera tjänster samt i anknytning till utveckling och fakturering av tjänster. Personuppgifter behandlas också i syften som krävs för att utreda eventuella reklamationer och andra krav. Dessutom behandlas personuppgifter i kommunikation som riktas till kunden, som för informations- och nyhetsmeddelandesyften samt i marknadsföringen, där personuppgifter också behandlas för direktreklam och elektronisk direktreklam. Kunden har rätt att förbjuda direktreklam riktad till honom eller henne. Den registeransvarige behandlar uppgifterna själv och utnyttjar underleverantörer som agerar för den registeransvariges räkning för behandling av personuppgifter.

4 Rättslig grund för behandlingen

De rättsliga grunderna för behandlingen av personuppgifter är följande grunder i överensstämmelse med EU:s allmänna dataskyddsförordning (nedan också ”GDPR”):

 1. Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål (GDPR 6 art. 1.a);
 2. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås (GDPR 6 art. 1.b);
 3. Behandlingen är nödvändig för den registeransvariges eller en tredje parts berättigade intressen (GDPR 6 art. 1.f).

Ovan nämnda registeransvariges berättigade intresse grundas på en betydande och relevant relation mellan den registrerade personen och den registeransvarige, och som är en följd av att den registrerade är kund hos den registeransvarige, och när behandlingen sker för ändamål som den registrerade rimligen har kunnat förvänta sig vid tidpunkten då personuppgifterna samlades in och i anslutning till den relevanta relationen.

5 Registrets informationsinnehåll (behandlade personuppgiftsgrupper)

Som utgångspunkt innehåller registret följande personuppgifter om alla registrerade personer:

 1. personens grunduppgifter och kontaktuppgifter: [förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress];
 2. personens uppgifter i anslutning till företag eller annan organisation samt personens ställning eller befattning i ifrågavarande företag eller organisation;
 3. personens tillstånd för och förbud mot direktreklam.

6 Regelmässiga informationskällor

Personuppgifter samlas in från den registrerade personen själv.

Personuppgifterna samlas in och uppdateras inom ramen för tillämplig lagstiftning också från allmänt tillgängliga källor som har samband med att förverkliga kundrelationen mellan den registeransvariga och den registrerade personen, och med vars hjälp den registeransvarige förverkligar sina skyldigheter i anslutning till att upprätthålla kundrelationer.

7 Lagringstid för personuppgifter

Uppgifter som samlats till registret lagras bara så länge och i den omfattning som det är nödvändigt i förhållande till de ursprungliga eller överensstämmande ändamålen som personuppgifterna har samlats in för.

Behovet av att lagra personuppgifterna bedöms ut eftersom kunden handlar och i vilket fall som helst raderas uppgifterna om en registrerad person 6 år efter att den registrerades kundrelation med den registeransvarige har upphört, samt skyldigheter och åtgärder i anslutning till kundrelationen har slutförts. Till exempel bokföringsverifikat lagras under sex år efter redovisningsperiodens slut.

Den registeransvarige bedömer regelbundet nödvändigheten av att bevara uppgifterna enligt sin interna praxis. Dessutom vidtar den registeransvarige alla möjliga rimliga åtgärder för att säkerställa att alla personuppgifter som är oprecisa, felaktiga eller föråldrade i förhållande till behandlingens syfte raderas eller rättas utan fördröjning.

8 Mottagare av personuppgifter (mottagargrupper) och regelbundna överföringar av uppgifter

Personuppgifter överförs inte till utomstående parter.

9 Överföring av uppgifter till utanför EU eller EES

Personuppgifter i registret överförs inte till utanför EU eller EES

10 Principer för skydd av registret

[Material innehållande personuppgifter förvaras i låsta utrymmen dit endast namngivna personer som behöver detta för sina uppgifter har tillträde.

Databasen innehållande personuppgifter förvaras i låsta utrymmen dit endast utsedda personer som behöver detta för sina uppgifter har tillträde. Servern är skyddad med en ändamålsenlig brandmur och tekniskt skydd.

För åtkomst till databaser och system krävs personliga användarnamn och lösenord som beviljas separat. Den registeransvarige har avgränsat användarrättigheterna och -befogenheterna till informationssystem och andra lagringsplattformar så att endast personer som är nödvändiga för lagenlig behandling av uppgifterna kan se och behandla dem. Dessutom noteras databasernas och systemens användarhändelser i logguppgifterna i den registeransvariges IT-system.

Den registeransvariges personal och andra personer har förbundit sig att följa tystnadsplikten och hemlighålla de uppgifter de får i samband med behandlingen av personuppgifterna.]

11 Den registrerades rättigheter

En registrerad har följande rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning:

 1. Den registrerade ska ha rätt att av den registeransvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna och följande information: (i) ändamålen med behandlingen; (ii) de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller; (iii) de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut; (iv) om möjligt, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period; (v) förekomsten av rätten att av den registeransvarige begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör den registrerade eller att invända mot sådan behandling; (vi) rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet; (vii) om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer (GDPR artikel 15). De ovan beskrivna grunduppgifterna (i)–(vii) lämnas till den registrerade personen med denna blankett;
 2. rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas (GDPR artikel 7);
 3. rätt att av den registeransvarige utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, ska den registrerade ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande (GDPR artikel 16);
 4. rätt att av den registeransvarige utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade om något av följande gäller: (i) personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats; (ii) den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen; (iii) den registrerade invänder mot behandlingen på grund av sin särskilda personliga situation och det saknas berättigade skäl för behandlingen, eller den registrerade invänder mot behandlingen i direktmarknadsföringssyften; (iv) personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt; eller (v) personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den registeransvarige omfattas av (GDPR artikel 17);
 5. rätt att av den registeransvarige kräva att behandlingen begränsas om (i) den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den registeransvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta; (ii) behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning; (iii) den registeransvarige inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; eller (iv) den registrerade har invänt mot behandlingen på grund av sin speciella personliga situation i väntan på kontroll av huruvida den registeransvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades skäl (GDPR artikel 18);
 6. rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den registeransvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig utan att den registeransvarige som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta, om behandlingen grundar sig på samtycke och behandlingen sker automatiserat (GDPR artikel 20);
 7. rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR artikel 77).

Begäran gällande utövande av den registrerades rätt ställs till den registeransvariges kontaktperson som anges i punkt 1.

Åldersgräns
För att handla på fiskoskaldjur.com måste du ha fyllt 18 år. Är du yngre än 18 måste du ha förälders eller målsmans godkännande. Du förutsätts ha läst dessa köpvillkor när du lägger en order.
Ordrar som läggs i falskt namn, personnummer eller adress polisanmäls.

Contact us at {email} for questions related to refunds and returns.